A különböző kultúrák által alkotott csodának számító építményeket, Stonhenge-től Jerikón át napjaink építményeiig megszemlélhetjük az építőmesterek, kőművesek munkáját. Az épített környezetünk, településeink, középületeink de a lakásaink legintimebb részei is az ezeket megálmodók és az álmokat megvalósító kőművesek munkáját dicséri.

A kőműves szakma olyan bizalmi munkakör, ahol egy megbízható becsületes szakmunkás nevét szájról-szájra adják az emberek. A kőműves építés előkészítő munkákat, földmunkákat, alapozási- és más függőleges teherhordó szerkezetek építési munkáit (falszerkezetek, oszlopok, pillérek ), vízszintes teherhordó szerkezetek építési munkáit ( áthidalások, gerendák, koszorúk, födémek, erkélyek, loggiák, stb.), kémények és lépcsők építését végzi. A kőműves elkészíti az építmények hideg burkolatait és felületképzéseit. Elkészíti az építési segédszerkezeteket ( állványozások, zsaluzatok, dúcolások stb.) A kőműves feladata a terv olvasása, értelmezése, a helyszíni mérések és kitűzések elvégzése. A feladatai közé tartozik a munkák szervezése és a többi kapcsolódó szakma munkáinak a koordinálása. (ács, épületasztalos, épületlakatos, épületgépészek, festő-mázoló, stb.)

A kőműves zsaluzást végez, betonacélt szerel, betonozási munkákat végez, falazatokat készít, vakol és hidegburkolási feladatokat lát el. Ismeri a technológiai folyamatokat, ismeri az építőanyagokat és az anyagok kölcsönhatásait. Folyamatosan frissíti ismereteit.

Az iskolai képzés során a tanulók szakmai-, és anyagismeret tantárgyat, fenntartási és felújítási feladatok, építőipari gépek valamint szervezési és irányítási, munkavédelem, környezetvédelem és vállalkozási ismeretek tantárgyakat tanulnak. Megismerkednek elméletben is és gyakorlatban is a technológiai folyamatokkal, gyakorlati foglalkozásokon készítik el a legújabb anyagokkal és technológiákkal megvalósítandó feladatokat és alkalmazzák munkavédelmi, környezetvédelmi stb. ismereteiket.

A kőműves nem csak új épületeket épít, hanem bont, felújít, átalakít, korszerűsít, tataroz is. Gyakran utazik, mert az építkezések helyszíne változó. A kőművesnek van a legtöbb kritikusa, mert szinte mindig „közönség” előtt dolgozik, ezért különös gondot kell fordítania a viselkedésre, a munkatevékenységre, a „közönségnek” való megfelelésre.

A kőművesek számára fontos a jó erőnlét a fizikai állóképesség, valamint az egészségügyi alkalmasság. A kézügyesség a gyakorlati alkalmasság feltétele. Pályaválasztáskor a matematika, technika, fizika tantárgyak ismerete előnyös.