Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez Jutásának Támogatásáért Alapítványt 1998-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az alapítvány minél több fiatalnak biztosítsa a szakmai képzés lehetőségét. Lőczi József kuratórium elnök irányításával egy olyan iskola létrehozása volt a cél, amely a klasszikus iparosképzés hasznos hagyományait átmentve és a nagyüzemi építőipari képzés szükséges elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő felkészítést nyújt a tanulóknak. Ezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány létrehozta az "Esély" Szolgáltató Szakképző Iskolát.

Intézményünk azon dolgozik, hogy saját sorsukért tenni akaró fiatalok hagyják el az iskolát, akik ismerik a legújabb technológiákat és építőanyagokat, azok gyakorlati alkalmazását, valamint az Európai Unió minőségi követelményeinek is megfelelnek.

Az "Esély" Szolgáltató Szakképző Iskola sajátos egysége a középfokú szakképzésnek. Az eredményes pedagógiai munkához a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak a tantestület családközpontú identitást ápolva, a tisztes ipar preztisét előtérbe helyezve értékmegőrző és értékteremtő mentalitás kialakítására törekszik. Tanáraink tudásuk és türelmük legjavát nyújtva azon vannak, hogy a tanulók gyakorlatias ismeretekre tegyenek szert az általános műveltségi színvonal növelésével párhuzamosan. Tanuló termeink kulturált megjelenésükkel önálló szakmánkénti elosztással jó felszereltséggel egy kiegyensúlyozott, célirányos oktatás lehetőségét biztosítják. A sajátos megoldású zsibongó a szakmai és általános műveltség növelését szolgáló állandó kiállítások színhelyéül is szolgál.

2012. szeptember 1-től az oktatási intézményünk fenntartását a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ vette át, ezzel továbbra is megnyugtatóan biztosított az iskola működésének anyagi feltételrendszere.

Az Esély” Szolgáltató Szakképző Iskolában elméleti képzés történik. Tanulóink gyakorlati képzése tanulószerződéssel a "Mester" Szakképző, Átképző és Szolgáltató Kft.-nél valósul meg, mely alapján az ide vonatkozó törvények és jogszabályok szerinti juttatások párosulnak (díjazás, felszerelések stb.).